Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ακυρώθηκε λόγω της Πανδημίας Covid-19

4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού (Erasmus+)

Καινοτόμες Πρακτικές & Σύγχρονες Προκλήσεις στη Διδασκαλία και Εκμάθηση

 Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

4th erasmus training week

Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν την 4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 15 έως και τις 19 Ιουνίου 2020. Οι γλώσσες εργασίες είναι η αγγλική και/ή η ελληνική. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και σε μη διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, εργαστηρίων και κέντρων.

 

Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Erasmus+ 2018

Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν εβδομάδα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα: «Νέες προοπτικές στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών».

 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο από τις 18 έως και τις 22 Ιουνίου 2018. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και σε μη διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, εργαστηρίων και κέντρων.

Θεματικές ενότητες.

1. Καινοτόμες μεθοδολογίες στη διδασκαλία και εκμάθηση των Ξ.Γ.

(Λέξεις-κλειδιά: CLIL, διαδικτυακά εργαλεία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση)

2. Κέντρα γλώσσας στην Τ.Ε.

(Λέξεις-κλειδιά: οργάνωση, χρηματοδότηση, επιμόρφωση διδασκόντων Ξ.Γ., πιστοποίηση)

3. Ξ.Γ. και διεθνοποίηση στην εκπαίδευση

(Λέξεις-κλειδιά: πολιτικές και προκλήσεις στις Ξ.Γ., δια βίου εκπαίδευση και εκμάθηση Ξ.Γ.)

4. Η διδασκαλία γλωσσών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

(Λέξεις-κλειδιά: Ξ.Γ. για ειδικούς σκοπούς, Ξ.Γ. για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, Ξ.Γ. για μετανάστες και πρόσφυγες)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16/04/2018.

To Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν εβδομάδα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα: «Νέες ευκαιρίες και προκλήσεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών».

uoi summer school 2017 p1

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου 2017 στο Ξενοδοχείο Ionian Blue. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών καθώς επίσης και σε διοικητικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών προγραμμάτων.

Η συμμετοχή στην εβδομάδα επιμόρφωσης περιλαμβάνει:

· διαλέξεις σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

o Διδάσκοντας γλώσσες του κόσμου

o Οργάνωση σύγχρονων γλωσσικών μαθημάτων με τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών

o Ο ρόλος των ξένων γλωσσών στη διεθνοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

· συμμετοχή σε ομάδες εργασίας,

· παρουσιάσεις των Πανεπιστημίων προέλευσης των συμμετεχόντων,

· εκπαιδευτικές εκδρομές,

· δικτύωση,

· διαλείμματα με καφέ και ελαφρύ μεσημεριανό,

· δείπνο,

· βεβαίωση παρακολούθησης,

· πληροφοριακό υλικό.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20/01/2017.

(APPLICATION UOI Erasmus Training Week Lefkas 2017).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

(UOI Erasmus Training Week Lefkas 2017).

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831