Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διμερείς δια-πανεπιστημιακές συμφωνίες στο πλαίσιο του Erasmus+

Με στόχο την προώθηση της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Κέντρο μας είναι πάντα ανοιχτό στην υπογραφή διμερών συνεργασιών με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα/Κέντρα ξένων γλωσσών. Η εμπειρία μας τόσο από εισερχόμενους όσο και από εξερχόμενους καθηγητές μας έχει δείξει σαφέστατα ότι τέτοιες ανταλλαγές οδηγούν πάντοτε στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων, στην ανανέωση των μαθημάτων, στην ανάπτυξη στέρεων συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων Ιδρυμάτων και σε δικτύωση με ένα πλήθος

Παρακαλούμε, δείτε παρακάτω τις διμερείς δια-πανεπιστημιακές συμφωνίες που έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο του Erasmus+ με άλλα Πανεπιστήμια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών με σκοπό τη μετακίνηση προσωπικού για διδασκαλία ή εκπαίδευση.

Δια-πανεπιστημιακές συμφωνίες

Εάν ενδιαφέρεστε να υπογράψετε μία διμερή συμφωνία με το Κέντρο μας, παρακαλώ επικοινωνείστε με την Δρ. Θεοδώρα Τσελίγκα, email: thtselig@uoi.gr 

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δια-πανεπιστημιακές συμφωνίες στο πλαίσιο του Erasmus+.

 

 

Countries

Bulgaria

Veliko Tarnovo UniversityWebsite : Veliko Tarnovo University

Erasmus + Instutional Coordinator:   ASSOC. Prof.Dimitar DIMITROV     

 Agreement Initiator : Prof. ivanka ivanova Doncheva Head of department         Tel:+359 62 618 283      E-mail: i.doncheva@uni-vt.bg ,  vanini.vt@gmail.com ;

international Relations office  BA Responsible e-mail : ep@uni-vt.bg   

Incoming : incoming@uni-vt.bg ;      Outgoing : erasmus@uni-vt.bg 

  

Agricultural University Plovdiv AU logoWebsite : Agricultural University Plovdiv

Erasmus + Instutional Coordinator:  Assoc. Prof. Svetla Yancheva    

Erasmus ExchangeErasmus Exchange(Administrative)Coordinator:      

Dora Ivanova Ivanovainter@au-plovdiv.bg  +359 32 654 345

international Relations office  BA Responsible e-mail : inter@au-plovdiv.bg

 

american university in BulgariaWebsite : American University in Bulgaria

Erasmus + Instutional Coordinator:  Lydia Krise E-mail : lydia@aubg.edu    

Erasmus Assistant:   Mariya Handzhiyska  Information about ERASMUS

(+359 73) 888 531(+359 73) 888 531 E-mail : mhandzhiyska@aubg.edu

Bulgaria

Bulgaria

Veliko Tarnovo UniversityWebsite : Veliko Tarnovo University

Erasmus + Instutional Coordinator:   ASSOC. Prof.Dimitar DIMITROV     

 Agreement Initiator : Prof. ivanka ivanova Doncheva Head of department         Tel:+359 62 618 283      E-mail: i.doncheva@uni-vt.bg ,  vanini.vt@gmail.com ;

international Relations office  BA Responsible e-mail : ep@uni-vt.bg   

Incoming : incoming@uni-vt.bg ;      Outgoing : erasmus@uni-vt.bg 

  

Agricultural University Plovdiv AU logoWebsite : Agricultural University Plovdiv

Erasmus + Instutional Coordinator:  Assoc. Prof. Svetla Yancheva    

Erasmus ExchangeErasmus Exchange(Administrative)Coordinator:      

Dora Ivanova Ivanovainter@au-plovdiv.bg  +359 32 654 345

international Relations office  BA Responsible e-mail : inter@au-plovdiv.bg

 

american university in BulgariaWebsite : American University in Bulgaria

Erasmus + Instutional Coordinator:  Lydia Krise E-mail : lydia@aubg.edu    

Erasmus Assistant:   Mariya Handzhiyska  Information about ERASMUS

(+359 73) 888 531(+359 73) 888 531 E-mail : mhandzhiyska@aubg.edu

Czech Republic

Czech Republic

Unıversity of South Bohemşia University of South Bohemia

Erasmus+ Coordinator: Mgr. Martina Faberava E-mail: international@ef.jcu.cz

Faculty Erasmus Coordinator: Mgr.Bc. Gabrieala Markova

Phone: +420 389 032 538                          E-mail: gmarkova@jcu.cz ;  

 

Cyprus

Cyprus

Cyprus University of TechnologyCyprus University of Technology

 Erasmus Officer – Administrative Contact Person:Erasmus Officer – Administrative Contact Person  :Stavroula Antoniou erasmus@cut.ac.cy

tel. +357 2500 2390

 Website: http://erasmus.cut.ac.cy/en

Croatia

Croatia

university of splitWebsite : University of Split

Head of International Relations Office, Erasmus coordinator   : Ana Ćosić

Tel: + 385 (0)21 44 03 43         Mob: + 385 (0)91 44 33 871      E-mail: erasmus@unist.hracosic@unist.hr

Departmental Coordinator:    Anita Krolo Crevlin, Msc, Senior Lecturer

Tel: +385 91 33 44 192        E-mail: akroloc@oss.unist.hr

 

Iceland

Iceland

University of Akureyri

 University of Akureyri

International Office, Runar Gunnarsson,

runarg@unak.is 

 Tel: +3544608035

Italy

Italy

di siena

 Università di Siena

 Agreement initiator: Prof. Cesare Zanca,

International Relations Office: erasmus.out@unisi.it

Phone=+390722305330  fax= +390722304409

 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

 Erasmus + Instutional Coordinator - Dott. Fabrizio Maci

 Mail= fabrizio.maci@unlurb.it ;

Agreement initiator =  Dr Enrica Rossi Director of ULC - TEL= 0722304830 - EMAIL= studusa@uniurb.it

Lithuania

Lithuania

klapeide university

Klaipeda University

Erasmus + Instituinal Coordinator - Ms Kristina Mataitiene (incoming students), Herkaus Manto84' LT -92294 Klaipeda' Lithuania,  Tel = +37049398953 Email= kristina.mataitiene@ku.it ; --

Dalia Zelvyte- Mockuviene, dalia.zelvyte-mockuviene@ku.it (Outgoing students)  --- Agreement initiators = Jurate Derukaite Email = polyglosia@gmail.com

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831