Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Czech Republic

Unıversity of South Bohemşia University of South Bohemia

Erasmus+ Coordinator: Mgr. Martina Faberava E-mail: international@ef.jcu.cz

Faculty Erasmus Coordinator: Mgr.Bc. Gabrieala Markova

Phone: +420 389 032 538                          E-mail: gmarkova@jcu.cz ;  

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831