Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Croatia

university of splitWebsite : University of Split

Head of International Relations Office, Erasmus coordinator   : Ana Ćosić

Tel: + 385 (0)21 44 03 43         Mob: + 385 (0)91 44 33 871      E-mail: erasmus@unist.hracosic@unist.hr

Departmental Coordinator:    Anita Krolo Crevlin, Msc, Senior Lecturer

Tel: +385 91 33 44 192        E-mail: akroloc@oss.unist.hr

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831