Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού (Erasmus+)

 

"Διδασκαλία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών"

Νέες προοπτικές στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει την 4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Σε ποιους απευθύνεται

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 15 έως και τις 19 Ιουνίου 2020. Οι γλώσσες εργασίες είναι η αγγλική και/ή η ελληνική. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και σε μη διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, εργαστηρίων και κέντρων.

4th erasmus training week

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831