Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Friday, 31 May 2013 00:08

sTANDEM

Rate this item
(0 votes)

sTANDEM - (Standardised Language Certificate for Medical Purposes)

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα sTANDEM (Standardised Language Certificate for Medical Purposes – Τυποποιημένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για Ιατρικούς Σκοπούς) έχει στόχο τη θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Αγγλική Γλώσσα για Ιατρικούς Σκοπούς, με τη συμμετοχή οργανισμών και Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα η μοναδική σχολή που συμμετέχει ως Συνεργάτης είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία θα συμβάλλει στην προώθηση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους φοιτητές της Σχολής μας να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας διεθνούς αναγνώρισης και κύρους.

Συντονίστρια για την Ιατρική Σχολή: Δρ. Θ. Τσελίγκα-Γκαζιάνη, Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι Αγγλικής Γλώσσας, Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (email: thtselig@cc.uoi.gr).

Last modified on Wednesday, 11 May 2016 14:14
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831