Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Friday, 31 May 2013 00:14

Writing In English A Successful CV And Cover Letter

Rate this item
(0 votes)

Writing In English A Successful CV And Cover Letter

Στις 5 Απριλίου 2013 διοργανώθηκε για πρώτη φορά και σε συνεργασία με τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Παν/ιου Ιωαννίνων το σεμινάριο για τη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος (CV) και Συνοδευτικής Επιστολής (Cover Letter) στην Αγγλική Γλώσσα.

Εισηγήτριες
  • Δρ. Θ. Τσελίγκα-Γκαζιάνη (Ε.Ε.Π Αγγλικής Γλώσσας)
  • Δρ. Ε. Ευμοιρίδου (Ε.Ε.Π Αγγλικής Γλώσσας)
  • Α. Κωστούλα (Ε.Ε.Π Αγγλικής Γλώσσας)

Δείτε στο συνημμένο αρχείο πώς αξιολόγησαν οι συμμετέχοντες το σεμινάριο.

Last modified on Wednesday, 11 May 2016 14:02
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831