Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς» που διδάσκεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιήσαμε σύνδεση μέσω Skype με το Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam, Holland, στις 24/11/2016. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι φοιτητές του μαθήματος είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Μιχάλη Δούκα, Παθολογοανατόμο (και απόφοιτο του Τμήματος Ιατρικής του Π.Ι) καθώς και με την Δρ. M.C. Clahsen-Van Groningen, Νεφροπαθολόγο, δύο διακεκριμένους γιατρούς που εργάζονται στο Erasmus MC.

Σκοπός της επικοινωνίας ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική Γλώσσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας ενώ παράλληλα να ενημερωθούν για το ακαδημαϊκό και ιατρικό επαγγελματικό περιβάλλον σε ένα από τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιατρικά κέντρα. Και από τις δύο πλευρές υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον ενώ κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν θέματα σχετικά με: ιατρικές σπουδές και ειδικότητες, διαχείριση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, συχνές παθήσεις που συναντούν οι εν λόγω γιατροί σε ασθενείς, διαδικασίες μεταμόσχευσης που ακολουθούνται στο Erasmus MC, κλπ.

  aa           bb

Δρ. Μιχάλης Δούκας & Δρ. M.C. Clahsen-Van Groningen            Φοιτητές Ιατρικής του Π.Ι.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Δρ. Μιχάλη Δούκα για τη βοήθεια στην υλοποίηση της δράσης και τη διάθεση να συμμετέχει ενεργά σε αυτή.

Στόχος μας είναι να συνεχιστούν παρόμοιες δράσεις στο μέλλον ώστε να οι φοιτητές μας να έχουν πρόσβαση σε «ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο» και, παράλληλα, να προωθήσουμε διεθνείς συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού.

Η διδάσκουσα,

Δρ. Θ. Τσελίγκα

Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας

thtselig@cc.uoi.gr

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831