Εκτύπωση αυτής της σελίδας

italy greece

Άλλη μία επιτυχία για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου μας! Σας ενημερώνουμε ότι για 2η χρονιά λάβαμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας για τη στήριξη της διδασκαλίας της Ιταλικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιό μας. Το κονδύλιο αφορά την έρευνα και δωρεάν διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Ήδη πραγματοποιούνται τρία (3) τμήματα διδασκαλίας Ιταλικής Γλώσσας (δύο Αρχαρίων και ένα Μεσαίων) ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα σε βέλτιστες διδακτικές πρακτικές ξένων γλωσσών.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο π. Αντιπρύτανης, καθηγ. Α. Φωτόπουλος, η στήριξη του οποίου ήταν καθοριστική τόσο στην υποβολή της πρότασης όσο και στην προώθηση και υλοποίηση του έργου.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια του προγράμματος, Δρ. Χριστίνα Μητσοπούλου, η οποία διδάσκει τα τμήματα της Ιταλικής γλώσσας με εξαιρετική επιτυχία, διεξάγοντας παράλληλα σχετική έρευνα.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για τη μελλοντική εξέλιξη του προγράμματος.

Η ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος,

Θ. Τσελίγκα

Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας