Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Senior Teaching Fellows in German

  • Dr. Μ. Fehring-Gontovou- Senior Teaching Fellow in GAP/GSP                                                                                                                                                                                        Office: 3rd floor, Primary Education Department
     +30 26510 05703 mfehring@uoi.gr 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831