Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαμορφώνεται:

Δείτε τα προπτυχιακά μαθήματα για κάθε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαμορφώνεται:

Δείτε τα προπτυχιακά μαθήματα για κάθε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών διαμορφώνεται:

Δείτε τα προπτυχιακά μαθήματα για κάθε ένα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς και Επιστημονικούς σκοπούς ΒΕΕ507 Ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων λεξιλογίου & γραμματικό-συντακτικές δομές) για την κατανόηση βασικής Αγγλικής ορολογίας της επιστήμης της Βιολογίας, καθώς και την κατανόηση και συγγραφή επιστημονικών κειμένων βιοϊατρρικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ακαδημαϊκή δομή & οργάνωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος – Βιοχημεία – Μοριακή Βιολογία – Γενετική – Κυτταρική Βιολογία – Φυσιολογία – Ζωολογία – Βοτανική ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: Χρόνοι (Ενεργητική & Παθητική φωνή) – Παράγωγα & Ονοματοποίηση – Προθέσεις – Μετοχές & Γερούνδια – Αναφορικές Προτάσεις – Ρήματα αναφοράς – Τροπικά Ρήματα & Επισχετικές Εκφράσεις. Η ΔΟΜΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (Τίτλος, Περίληψη, Μεθοδολογία Έρευνας, Περιγραφή Γραφημάτων, Συζήτηση Αποτελεσμάτων, Βιβλιογραφία).
Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας : Για τη διδασκαλία χρησιμοποιείται εγχειρίδιο (διανέμεται μέσω Ευδόξου) και ψηφιακό, πολυμεσικό υλικό που βρίσκεται στην πλατφόρμα E-course του Παν. Ιωαννίνων. Ανατίθενται ομαδικές εργασίες και δίνεται έμφαση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (παρουσιάσεις power-point, δημιουργία infographics, αναζήτηση σε ηλεκτρ.σώματα κειμένων, κλπ.) για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με τη βασική Αγγλική Ορολογία της επιστήμης της Βιολογίας και τις γλωσσικές απαιτήσεις ενός ιατρικού επιστημονικού άρθρου.
Γ1 2 3ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Ιατρικής

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΑΥ111 Αντικείμενο του μαθήματος : Ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση βασικής ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ορολογίας, καθώς και για την κατανόηση και συγγραφή επιστημονικών κειμένων ιατρικού περιεχομένου.
Περιεχόμενο του Μαθήματος : ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η ακαδημαϊκή δομή & οργάνωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος - Ιστορία της Ιατρικής – Ορολογία Ανατομικών Όρων - Ιστολογία – Βιοχημεία – Μικροβιολογία – Βιολογία – Φυσιολογία – Πεπτικό Σύστημα – Ιατρική Ηθική & Δεοντολογία – Νευρικό σύστημα & Ενδοκρινείς αδένες - Φαρμακολογία & Ναρκωτικά – Παθολογική Ανατομία & Ανοσολογία – Γενική Χειρουργική – Μυοσκελετικό σύστημα & Ορθοπαιδική ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: Χρόνοι (Ενεργητική & Παθητική φωνή) – Παράγωγα & Ονοματοποίηση – Προθέσεις – Μετοχές & Γερούνδια – Αναφορικές Προτάσεις – Ρήματα αναφοράς – Τροπικά Ρήματα & Επισχετικές Εκφράσεις. Η ΔΟΜΗ & ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ (Τίτλος, Περίληψη, Μεθοδολογία Έρευνας, Περιγραφή Γραφημάτων, Συζήτηση Αποτελεσμάτων, Βιβλιογραφία).
Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας : Για τη διδασκαλία χρησιμοποιείται εγχειρίδιο (διανέμεται μέσω Ευδόξου) και ψηφιακό, πολυμεσικό υλικό που βρίσκεται στην πλατφόρμα E-course του Παν. Ιωαννίνων. Ανατίθενται ομαδικές εργασίες και δίνεται έμφαση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (παρουσιάσεις power-point, δημιουργία infographics, αναζήτηση σε ηλεκτρ.σώματα κειμένων, κλπ.) για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με τη βασική Αγγλική Ιατρική Ορολογία και τις γλωσσικές απαιτήσεις ενός ιατρικού επιστημονικού άρθρου.
Γ1 2 2ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά για Ιατρικούς Σκοπούς IAY213 Αντικείμενο του μαθήματος : Ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ορολογίας, καθώς και για την κατανόηση και παραγωγή ιατρικού λόγου σε επαγγελματικό επίπεδο.
Περιεχόμενο του Μαθήματος : ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: - Καρδιολογία – Ουρολογία – Γυναικολογία, Μαιευτική & Εγκυμοσύνη – Ανδρολογία – Παιδιατρική – Δερματολογία - ΩΡΛ - Οφθαλμολογία – Γενική Ιατρική – Νευρολογία, Ψυχιατρική & Διαταραχές συμπεριφοράς –Διάγνωση/Θεραπεία & Μορφές εντατικής θεραπείας ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ: Άρθρα - Επίθετα – Σύνθετα – Συνήθεις συντμήσεις – Παράφραση – Μη τυπική χρήση της γλώσσας – Phrasal Verbs – Ελλειπτικές/Εμφαντικές δομές - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ (Ιατρικό ιστορικό ασθενούς – Εξέταση ασθενούς – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους ασθενείς – Νοσοκομειακό περιβάλλον – Περιπτωσιολογική μελέτη, Case study)
Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας : Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται έντυπα εγχειρίδια, ένα λεξικό (διανέμεται μέσω Ευδόξου) και ψηφιακό, πολυμεσικό υλικό που βρίσκεται στην πλατφόρμα E-course του Παν. Ιωαννίνων. Ανατίθενται ομαδικές εργασίες και δίνεται έμφαση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών (παρουσιάσεις power-point, δημιουργία infographics, αναζήτηση σε ηλεκτρ.σώματα κειμένων, κλπ.) για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Ο τελικός στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές να έχουν εξοικειωθεί με την Αγγλική Ιατρική Ορολογία (από ευρεία θεματολογία) και τις γλωσσικές απαιτήσεις του επαγγελματικού ιατρικού λόγου.
Γ1 2 2ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Ιστοριας και Αρχαιολογίας

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι ΞΓΛ100 Subtotal $ 0.00 3 3 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙ ΞΓΛ110 Subtotal $ 0.00 3 3 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία) ΞΓΛ120 Subtotal $ 0.00 3 3 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά VΙ (Ορολογία) ΞΓΛ130 Subtotal $ 0.00 3 3 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Μαθηματικών

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Δε προβλέπεται διδασκαλία Ξένης Γλώσσας   ---------   --------  --------   -------     --------

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
ΤΠροπαρασκευαστικό Πρόγγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα ΕΤΥ108 Στόχοι του μαθήματος είναι: η απόκτηση λεξιλογίου επιπέδου Β2, η επανάληψη του συνόλου της γραμματικής, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων γραφής, η διάκριση κύριας από δευτερεύουσας πρότασης, τα είδη των προτάσεων, δομή παραγράφου (θεματική πρόταση, ενότητα, συνεκτικότητα, συνδετικές φράσεις), Εκθέσεις επιχειρηματολογίας.
Στην αρχή του εξαμήνου δίνεται απαλλακτική εξέταση. Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στην απαλλακτική εξέταση μία μόνο φορά, θεωρείται δε ότι ολοκληρώνει με επιτυχία το μάθημα Αγγλικά Ι εάν ο βαθμός στις εξετάσεις (για όσους δεν έχουν απαλλαγή) είναι 5 (πέντε).
Β2 4 3 ώρες/εβδομάδα
Τεχνική ορολογία  ΕΤΥ407 Το μάθημα συμπεριλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα και έχει ως προαπαιτούμενο το προπαρασκευαστικό μάθημα στα Αγγλικά. Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο και έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με την ορολογία που συναντάται σε κείμενα της επιστήμης του. Συγκεκριμένα καλύπτονται οι παρακάτω περιοχές: Μέταλλα και Κεραμικά, Γυαλί και Πολυμερή, Σύνθετα Υλικά και Ημιαγωγοί, Δομή του Ατόμου, Χημικοί Δεσμοί (Ιοντικοί, Ομοιοπολικοί, Μεταλλικοί), Κρυσταλλικές Δομές- 7 Συστήματα – 14 Πλέγματα, Μεταλλικές, Κεραμικές Δομές και Δομές Πολυμερών, Δοκιμές Εφελκυσμού και Σύνθλιψης, Ελαστική και Πλαστική Παραμόρφωση.
Επιπλέον οι φοιτητές διδάσκονται την χρήση των χρόνων, ονοματικών φράσεων και παθητικής φωνής σε ακαδημαϊκό λόγο. Τέλος δίνονται βασικές κατευθύνσεις για την παραγωγή ακαδημαϊκού –τεχνικού κειμένου όπως τεχνικές παράφρασης, συγγραφή παραγράφων ορισμού, ταξινόμησης, περιγραφής διαδικασιών, περιγραφή στατιστικών δεδομένων και γραφημάτων.
Γ1  4 3 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Οικονομικών

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι Description Εισαγωγή στις βασικές γλωσσικές δομές και έννοιες γενικής επιχειρησιακής ορολογίας στην Αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό υλικό αντλείται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με: τη διαφήμιση, λογιστική, τραπεζικά συστήματα, χρηματοοικονομικά, εμπορικές σχέσεις, οργάνωση επιχειρήσεων, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κλπ. Επίσης, μέσα από την επεξεργασία του συγκεκριμένου γλωσσικού υλικού, οι φοιτητές εξασκούνται στη χρήση μιας σειράς γραμματικοσυντακτικών φαινομένων που άπτονται της Αγγλικής επιχειρησιακής ορολογίας, όπως: ακολουθία χρόνων, παθητική φωνή, μετοχές-γερούνδια-απαρέμφατα, πλάγιος λόγος, κ.α. Γ1  4 4 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ Description Βασική ορολογία, γλωσσικές δομές και έννοιες της μικροοικονομικής θεωρίας στην Αγγλική γλώσσα μέσα από κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: συντελεστές παραγωγής, ζήτηση και προσφορά, ελαστικότητα, συμπεριφορά καταναλωτή, παραγωγή, κόστη, οργάνωση αγοράς, κλπ. Παράλληλα, οι φοιτητές εξασκούν και αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν τη γραπτή και ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία: δομή, παρουσίαση, πληρωμές/παράπονα, παραγγελίες/προσφορές, έκφραση πειστικού λόγου, επίσημη και ‘φιλική’/άτυπη χρήση της γλώσσας στην επικοινωνία με εταιρείες, κλπ. Γ1 4 4 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ Description Βασική ορολογία, γλωσσικές δομές και έννοιες της μακροοικονομικής θεωρίας στην Αγγλική γλώσσα μέσα από κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: ανεργία, πληθωρισμός, ΑΕΠ, εμπόριο, ποσοτικοί μέθοδοι, οικονομικοί κύκλοι, φορολογία, κλπ. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση γραφημάτων στην Αγγλική γλώσσα και στην ανάλυση και περιγραφή στατιστικών δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων γλωσσικών επιλογών, όπως: τροπικά επιρρήματα, μαθηματικές εκφράσεις, χρήση συγκριτικού/υπερθετικού βαθμού, περιγραφή τάσεων ανόδου/καθόδου, κλπ. Γ1 4 4 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά για Οικονομολόγους IV Description Το συγκεκριμένο μάθημα αποβλέπει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις κατάλληλες προφορικές και επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την παρουσίαση εκθέσεων/αναφορών/εργασιών(project) στην Αγγλική Γλώσσα μπροστά σε κοινό, υιοθετώντας την απαραίτητη δομή, οργάνωση, λεξιλόγιο αλλά και κατάλληλη ‘γλώσσα του σώματος’. Οι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν εις πέρας ομαδική εργασία και να την παρουσιάσουν προφορικά μέσα στην τάξη (με τη χρήση π.χ. power-point ή άλλων οπτικο-ακουστικών μέσων παρουσίασης), μεταχειριζόμενοι αποτελεσματικά τις δεξιότητες παρουσίασης στην ξένη γλώσσα (μετάδοση πληροφορίας, χειρισμός ερωτο-απαντήσεων, κλπ.). Γ1 4 4 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά - Μεσαίοι ΙΙ ΔΕΕ070 Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωςη του μαθήματος επιπέδου Μεσαίοι ΙΙ οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να έχουν εξασκηθεί στη χρήση γραμματοσυντακτικών
φαινομένων, φράσεων και λεξιλογίου που χρησιμοποιούνται σε αγγλικά ακαδημαϊκά
κείμενα.
Β2 3 6 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά - Επάρκεια (Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς σκοπούς) ΔΕΕ074 Με την ολοκλήρωση του μαθήματος επιπέδου Επάρκεια οι φοιτητέσ/τριες θα είναι σε θέση να έχουν βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες στα αγγλικά, να κατανοούν γραπτά κείμενα, να παρακολουθούν διαλέξεις και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στην εκπόνηση εργασιών. Γ1 3 6 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι   ------- ΠεριεχόμενοΜαθήματος: Δομές και γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας (SimplePresent, Present Progressive, Simple Future, Begoingto, Future Progressive, Plurals, Countable & Uncountable Nouns, Simple Past, Past Progressive, Simple Present Perfect, Present Perfect Progressive,
Adjectives, Adverbs, the Infinitive & the Gerund, Modalverbs, Prepositions, Idiomatic English, Phrasal Verbs , Word Formation) πλαισιωμένα από κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας με ποικίλη θεματολογία (Daily Life, Communication ,Literature, Crime, OfficeWork, Traveling, Habits, Inventions, Fashion, Friendship, Environment, κ.α.)και ασκήσεις κατανόησης γραπτού λόγου (readingcomprehension) και παραγωγής γραπτού λόγου (Informal letter, letterofcomplaint, letter asking for advice, letter of advice, short story, letter of invitation, letter of apology)και κατανόησης προφορικού λόγου (listening for specific information, listening and note-taking, listening and identifying) και παραγωγής προφορικού λόγου (discussion, talking about advantages and disadvantages, discussion-likes and dislikes, describing photos, responding to visuals, roleplay-job interview, giving advice).
Σκοπός/ στόχοι του μαθήματος: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πουσχετίζονται με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension), κατανόηση προφορικού λόγου (listening comprehension), παραγωγή γραπτού (writing) και προφορικού λόγου (speaking), μέσα από την διδασκαλία βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών της Αγγλικής γλώσσας και την παράλληλη ανάπτυξη λεξιλογίου.
 Α1  4  3 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙ   -------- ΠεριεχόμενοΜαθήματος: Δομές και γραμματικά φαινόμενα της Αγγλικής γλώσσας (Past Perfect, Past Perfect Progressive, Future Perfect Simple, Futurer Perfect Progressive, Conditionals, Emphatic Structures, Passive Voice, Direct & Reported Speech, Question Tags, Causative, Relative clauses, Clauses of Result, Clauses of Reason, Clauses of Purpose, Clauses of Time, Participles, Conjunctions, Prepositions, Idiomatic English, Phrasal Verbs, Word Formation) πλαισιωμένα από κείμενα διαβαθμισμένης δυσκολίας με ποικίλη θεματολογία (Law, HumanRights, Health, Money, News, Language, Family, Learning, Leisure, Advertising, Science κ.α.)και ασκήσεις κατανόησης γραπτού λόγου (reading comprehension) και παραγωγής γραπτού λόγου (article, composition, shortstory, letter giving information, letter of application, discursive composition) και κατανόησης προφορικού λόγου (listening for specific information, listening and note-taking, listening and labeling, listening and identifying, listening for keywords) και παραγωγής προφορικού λόγου (discussion, talking about advantages and disadvantages, pairwork-giving instructions, describing/comparing photos, pairwork-decision-making, responding to visuals, pairwork -problem solving, giving advice).
Σκοπός/στόχοι του μαθήματος: Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου (reading comprehension), κατανόηση προφορικού λόγου (listening comprehension), παραγωγή γραπτού (writing) και
προφορικού λόγου (speaking), μέσα από την διδασκαλία βασικών γραμματικών και συντακτικών δομών της Αγγλικής γλώσσας και την παράλληλη ανάπτυξη λεξιλογίου.
 Α1  3  3 ώρες/εβδομάδα
Αγγλική Ορολογία και Κείμενα Προσχολικής Αγωγής Ι ΝΥ611Α Περιεχόμενο Μαθήματος: Κείμενα με θεματολογία που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής, όπως η Παιδαγωγική, η Κοινωνιολογία, η Γλωσσολογία, η
Ψυχολογία και η Οργάνωση της Εκπαίδευσης (Θεματικές ενότητες: 10 Signs of a Great Preschool, Teaching and Learning, L1 & Language Learning, The Nature or Nurture Problem, Personal Learning Styles, Western Education Systems, Social Benefits of Extended Families, Understanding young children: Constructivism, Egocentrism, Teaching to the Whole Child) που συνοδεύονται από ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων ακαδημαϊκής μελέτης, όπως η κατανόηση κειμένου (reading comprehension),η ανίχνευση πληροφοριών μέσα σε κείμενα (scanning), η γρήγορη επισκόπηση (skimming) και η περιληπτική απόδοση κειμένου (
summarizing), η παραγωγή γραπτού ακαδημαϊκού λόγου (academic writing), η παράθεση πληροφοριών (informationciting), η
κατανόηση διαλέξεων (lecture comprehension) και η λήψη σημειώσεων (note-taking), η μετάφραση κειμένου (translation) και η παραγωγή προφορικού λόγου για συμμετοχή σε συζητήσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου (academic discussion).
Σκοπός/ στόχοι του μαθήματος: Κατανόηση και επεξεργασία κειμένων με περιεχόμενο που σχετίζεται με τις επιστήμες της αγωγής (π.χ. Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία) διαβαθμισμένης δυσκολίας, μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων ακαδημαϊκής μελέτης, όπως γρήγορη ανάγνωση (skimming), ανίχνευση πληροφοριών (scanning), λήψη σημειώσεων (note-
taking),εντοπισμός κεντρικής ιδέας κ.α.. Εισαγωγή στην επιστημονική ορολογία και ανάπτυξηλεξιλογίου με έμφαση στο σχηματισμό και τις ομάδες λέξεων (word formation patterns,word families, AcademicWord Lists). Εισαγωγή στην μετάφραση επιστημονικών κειμένων.
Γ1 4 3  ώρες/εβδομάδα
Αγγλική Ορολογία και Κείμενα Προσχολικής Αγωγής ΙΙ ΝΥ612Α Περιεχόμενο Μαθήματος: Κείμενα με θεματολογία που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής, όπως η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Προσχολική Παιδαγωγική,η διδακτική των Μαθηματικών, η Διαπολιτισμική Αγωγή, η Χρήση Νέων Τεχνολογιών
στην Εκπαίδευση και η Ειδική Αγωγή (Θεματικές ενότητες: Developmetally Appropriate Practice, Developmental Stages, Cross- cultural Communication, Family Responsibility, Special Education, Basic Research Techniques,Ingredients for Quality Childcare, Access to Education, Benefits of Play in Children,
Standards for Preschool Mathematics, ICT in Preschool, Purpose of Education) που συνοδεύονται από ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
ακαδημαϊκής μελέτης, όπως η κατανόηση κειμένου (reading comprehension), η ανίχνευση πληροφοριών μέσα σε κείμενα (scanning), η γρήγορη επισκόπηση (skimming) και η περιληπτική απόδοση κειμένου (summarizing), η παραγωγή γραπτού ακαδημαϊκού λόγου (academic writing); όπως ο σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας (research assignment planning) και η σύσταση βιβλιογραφίας (compiling bibliographies), η χρήση βιβλιοθηκών και του διαδικτύου για ερευνητικούς λόγους (Library and internet use for research purposes), η ερμηνεία και παράθεση στατιστικών δεδομένων (Diagram/ chart interpretation and reference), η κατανόηση συζητήσεωνεπιστημονικού περιεχομένου (academic discussion comprehension) και η λήψη
σημειώσεων (note-taking), η μετάφραση κειμένου (translation) και η παραγωγή προφορικού λόγου για συμμετοχή σε συζητήσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου (academic discussion).
Σκοπός/ στόχοι του μαθήματος: Επεξεργασία και σχολιασμός επιστημονικών κειμένων με παράλληλη ανάπτυξη του ειδικού λεξιλογίου. Εισαγωγή στη δομή και την τυπολογία της αγγλόφωνης επιστημονικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας και κατάταξη των διαφόρων ειδών κειμένου. Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του διαδικτύου για επιστημονικούς σκοπούς και δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού επιστημονικού λόγου, με έμφαση στις τεχνικές συγγραφής περίληψης (summarizing), αναφοράς (report), σημειώσεων διάλεξης (note-taking) και προφορικού λόγου, με έμφαση στη δυνατότητα συμμετοχής σε επιστημονική συζήτηση και την παρουσίαση επιστημονικών στοιχείων. Μετάφραση ειδικών κειμένων.
Γ1 4 3  ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι ΕΤΥ113 Στόχοι των μαθημάτων είναι: η απόκτηση λεξιλογίου επιπέδου Β1 η επανάληψη του συνόλου της γραμματικής, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων γραφής, η διάκριση κύριας από δευτερεύουσας πρότασης, τα είδη των προτάσεων, δομή παραγράφου (θεματική πρόταση, ενότητα,  συνεκτικότητα, συνδετικές φράσεις) Εκθέσεις επιχειρηματολογίας, Περιγραφή Προσώπου/Κτιρίου/Γεγονότων/Τοποθεσιών,  Αφήγηση, Γράμματα Β1 2 2 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙ ΕΤΥ213 Στόχοι των μαθημάτων είναι: η απόκτηση λεξιλογίου επιπέδου Β2, η επανάληψη του συνόλου της γραμματικής, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων γραφής, η διάκριση κύριας από δευτερεύουσας πρότασης, τα είδη των προτάσεων, δομή παραγράφου (θεματική πρόταση, ενότητα,  συνεκτικότητα, συνδετικές φράσεις) Εκθέσεις επιχειρηματολογίας, Περιγραφή Προσώπου/Κτιρίου/Γεγονότων/Τοποθεσιών, Αφήγηση, Γράμματα Β2 2 2 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία) ΕΤΥ311 Κατά το δεύτερο έτος, οι φοιτητές διδάσκονται ορολογία χαρακτικής με έμφαση στην Υψιτυπία και την Βαθυτυπία, ορολογία ζωγραφικής με έμφαση στην ακουαρέλλα, την τέμπερα, την ελαιογραφία, τα ακρυλικά, την εγκαυστική, και την τοιχογραφία καθώς επίσης και την ορολογία της γλυπτικής. Γ1 2 2 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά VΙ (Ορολογία) ΕΤΥ411 Κατά το δεύτερο έτος, οι φοιτητές διδάσκονται ορολογία χαρακτικής με έμφαση στην Υψιτυπία και την Βαθυτυπία, ορολογία ζωγραφικής με έμφαση στην ακουαρέλλα, την τέμπερα, την ελαιογραφία, τα ακρυλικά, την εγκαυστική, και την τοιχογραφία καθώς επίσης και την ορολογία της γλυπτικής. Γ1 2 2 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι ΜΥΥ101 Στόχοι του μαθήματος είναι: η απόκτηση λεξιλογίου επιπέδου Β2, η επανάληψη του συνόλου της γραμματικής, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων γραφής, η διάκριση κύριας από δευτερεύουσας πρότασης, τα είδη των προτάσεων, δομή παραγράφου (θεματική πρόταση, ενότητα, συνεκτικότητα, συνδετικές φράσεις), Εκθέσεις επιχειρηματολογίας.
Στην αρχή του εξαμήνου δίνεται απαλλακτική εξέταση. Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στην απαλλακτική εξέταση μία μόνο φορά, θεωρείται δε ότι ολοκληρώνει με επιτυχία το μάθημα Αγγλικά Ι εάν ο βαθμός στις εξετάσεις (για όσους δεν έχουν απαλλαγή) είναι 5 (πέντε).
B2 2 2 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙ ΜΥΥ201 Στόχος του μαθήματος του δεύτερου εξαμήνου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την βασική ορολογία που συναντάται σε κείμενα της ειδικότητα τους. O φοιτητής θεωρείται ότι ολοκληρώνει με επιτυχία το μάθημα εάν ο βαθμός του στις εξετάσεις είναι τουλάχιστον πέντε (5). Γ1 2 2 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Φιλολογίας

Μάθημα κωδικός Περιγραφή Επίπεδο ECTS Ώρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά ΙΙ Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00
Αγγλικά VΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 Subtotal $ 0.00

Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι ΞΓ Subtotal Γ1 2 $ 0.00
Αγγλικά ΙΙ ΞΓ Subtotal Γ1 2 $ 0.00
Αγγλικά ΙΙΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 2 $ 0.00
Αγγλικά VΙ (Ορολογία) Description Subtotal $ 0.00 2 $ 0.00

Τμήμα Φυσικής

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι (Ορολογία) 45 Το μάθημα Ξένη Γλώσσα συμπεριλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα. Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο και έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με την ορολογία που συναντάται στα σημαντικότερα πεδία της Φυσικής. Συγκεκριμένα καλύπτονται οι παρακάτω περιοχές: Μηχανική - Κινηματική, Ηλεκτρισμός - Κυκλώματα - Ηλεκτρομαγνητισμός - Μπαταρίες, Ηλεκτρονική – Τρανζίστορ, Αρχή δυαδικότητας Σωματιδίου-Κύματος – Φως, Ηχητικά Κύματα, Πυρηνική Φυσική, Κβαντομηχανική.
Επιπλέον οι φοιτητές διδάσκονται την χρήση των χρόνων, ονοματικών φράσεων και παθητικής φωνής σε ακαδημαϊκό λόγο. Τέλος δίνονται βασικές κατευθύνσεις για την παραγωγή ακαδημαϊκού –τεχνικού κειμένου όπως τεχνικές παράφρασης, συγγραφή παραγράφων ορισμού, ταξινόμησης, περιγραφής διαδικασιών, περιγραφή στατιστικών δεδομένων και γραφημάτων.
Φοιτητές οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις επιπέδου Γ2/C2 του ΑΣΕΠ (π.χ. πτυχίο Αγγλικών Proficiency) μπορούν, αν το επιθυμούν, να απαλλαχθούν από την εξέταση στο μάθημα με βαθμό επτά (7). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει το συγκεκριμένο μάθημα στη δήλωση μαθημάτων τους, και στη συνέχεια να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία επισυνάπτοντας επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου διπλώματος. Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τον παραπάνω βαθμό μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα στις εξεταστικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στη δήλωσή τους.
Γ1 4 4 ώρες/εβδομάδα

Τμήμα Χημείας

ΜάθημακωδικόςΠεριγραφήΕπίπεδοECTSΏρες/Εβδομάδα
Αγγλικά Ι ΧΗΥ058 Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Στόχοι του μαθήματος είναι: Η απόκτηση λεξιλογίου επιπέδου Β2, Η επανάληψη του συνόλου της γραμματικής, Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων γραφής [όπως η διάκριση κύριας από δευτερεύουσας πρότασης, τα είδη των προτάσεων, δομή παραγράφου (θεματική πρόταση, ενότητα συνεκτικότητα, συνδετικές φράσεις)] Εκθέσεις επιχειρηματολογίας
Στην αρχή του εξαμήνου δίνεται απαλλακτική εξέταση. Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στην απαλλακτική εξέταση μία μόνο φορά, θεωρείται δε ότι ολοκληρώνει με επιτυχία το μάθημα Αγγλικά Ι εάν ο βαθμός στις εξετάσεις (για όσους δεν έχουν απαλλαγή) είναι 5 (πέντε).
Β2 3 4 ώρες/εβδομάδα
Αγγλικά ΙΙ ΧΗΥ068 Το μάθημα είναι εξαμηνιαίο και έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με την ορολογία που συναντάται στην επιστήμη της Χημείας. Συγκεκριμένα καλύπτονται οι παρακάτω περιοχές: Μορφές της Ύλης (Στοιχεία, Ενώσεις, Μείγματα), Φυσική κατάσταση της Ύλης (Στερεά, Υγρά και αέρια), Φυσικές και Χημικές Μεταβολές – Ιδιότητες της Ύλης, Δομή του Ατόμου, Ιόντα, Χημικές αντιδράσεις και εξισώσεις, Χημικοί Δεσμοί, Οξέα και Βάσεις, Διαλύματα
Επιπλέον οι φοιτητές διδάσκονται το πώς ονομάζονται: Οι ιοντικές και μοριακές ενώσεις, τα μονοατομικά και πολυατομικά ιόντα, τα διάφορα όργανα στο εργαστήριο, το πώς περιγράφονται τα χρώματα και η υφή των υλικών. Τέλος δίνονται βασικές κατευθύνσεις για την παραγωγή ακαδημαϊκού –τεχνικού κειμένου όπως η συγγραφή παραγράφων ορισμού, ταξινόμησης, περιγραφής διαδικασιών, πειραμάτων κλπ.

Γ1 3 4 ώρες/εβδομάδα

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831