Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Α. Γαλάνη - Ε.Ε.Π. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
Γραφείο: 1ος όροφος, Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας
και Πολιτισμού / ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. "Σταύρος Νιάρχος"
9f53e972159a00b6f18459310fed2bec +30 26510 09142  Logo mail algalani@cc.uoi.gr

Κατηγορία Προσωπικό
Τρίτη, 12 July 2016 12:40

Testimonials

Εβδομάδα Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
«Καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς»

Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

27/06/2016 – 1/07/2016

Ολοκλήρωση Εβδομάδας Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών για ειδικούς σκοπούς» 

Εβδομάδα Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

Κατηγορία Σεμινάρια
Σάββατο, 25 May 2013 08:52

MEDINElingua

MEDINElingua

Σάββατο, 25 May 2013 01:24

sTANDEM

sTANDEM - (Standardised Language Certificate for Medical Purposes)

Ελληνικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Συγγραφή Βιογραφικού και Συνοδευτικής Επιστολής στα Αγγλικά

Κατηγορία Σεμινάρια

Προσωπικό Αγγλικής Γλώσσας

 • Δρ. Ευγενία Ευμοιρίδου - Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
  Γραφείο: 218, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών [Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης]
  9f53e972159a00b6f18459310fed2bec +30 26510 05936 Logo mail eeumerid@uoi.gr 
 • Δρ. Θεοδώρα Τσελίγκα - Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
  Γραφείο: 217, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών [Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης]
  9f53e972159a00b6f18459310fed2bec +30 26510 05948 Logo mail thtselig@uoi.gr 
 • Ευάγγελος Παππάς - Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
  Γραφείο: 209, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών [Ισόγειο Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης]
  9f53e972159a00b6f18459310fed2bec +30 26510 05932 Logo mail vagpapas@uoi.gr 
 • Αναστασία Κωστούλα - Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
  Γραφείο: 3ος Όροφος, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
  9f53e972159a00b6f18459310fed2bec +30 26510 05702 Logo mail akostoul@uoi.gr 
 • Δρ. Ευανθία Πετροπούλου - Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
  Γραφείο: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
  9f53e972159a00b6f18459310fed2bec +30 26510 05874 Logo mail evapetro@uoi.gr 
Κατηγορία Προσωπικό

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα υψηλό και εξειδικευμένο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, στοχεύει στην προώθηση της γλωσσομάθειας στους φοιτητές και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στην ενίσχυση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων του με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η δια βίου εκμάθηση γλωσσών και η πολυγλωσσία έχουν αναδειχθεί ως άμεσες προτεραιότητες στις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές μελέτες [Εδώ link]. Κατά συνέπεια, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί στην παροχή μιας αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, επιδιώκοντας κυρίως τους παρακάτω στόχους:

 

Στόχοι του Κέντρου Ξένων Γλωσσών

 • Γλωσσική προετοιμασία για:
  • γενικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς,
  • ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς και
  • επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως:
  • Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ) [εδώ Link].
  • Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία και την αυτομάθηση.
 • Σχεδιασμός σύγχρονου εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα, όπως: μελέτη γλωσσικών φαινομένων του εξειδικευμένου επιστημονικού/ακαδημαϊκού λόγου, χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία γλωσσών, τυποποίηση/μετάφραση/ διδακτική της ορολογίας, λεξικογραφικές/ορογραφικές μελέτες διαφόρων θεματικών πεδίων, γλωσσική πολιτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ.ά.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό (μέσα από την κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση).
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831