Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

FlrLab

Στο ισόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (στις Αίθουσες 213 & 214) λειτουργεί Εργαστήριο Έρευνας & Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών που δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης και εξάσκησης μίας ξένης γλώσσας με τη μέθοδο της αυτοδιδασκαλίας.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ της Πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό) που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα και το υλικό του εργαστηρίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στην παρούσα φάση υποστηρίζεται η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας, ενώ στο μέλλον ευελπιστούμε να προστεθούν κι άλλες ξένες γλώσσες.

Πέρα από το έντυπο υλικό, το Εργαστήριο διαθέτει πρόσβαση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας (TELL ME MORE),η οποία είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες. Η πλατφόρμα διαθέτει όλα τα επίπεδα εκμάθησης (από Αρχάριοι έως και Προχωρημένοι), πλήθος διαδραστικών ασκήσεων και χωρίζεται σε 2 βασικές ενότητες:

 • Αγγλικά για Καθημερινή Χρήση
 • Αγγλικά για Επαγγελματική Χρήση

Επίσης, στόχος είναι το εργαστήριο να χρησιμοποιηθεί για μικροδιδασκαλίες και σεμινάρια, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση και την ανάδειξη καινοτόμων μεθοδολογιών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών με τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων, όπως είναι οι διαδραστικοί πίνακες, καθώς και ερευνητικών μέσων (π.χ. ξενόγλωσσα σώματα κειμένων - corpora).

Τα μέλη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία και το συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα: 11.00 - 18.00
Τρίτη: 11.00 - 18.00
Τετάρτη: 11.00 - 18.00
Πέμπτη: 11.00 - 18.00
Παρασκευή: 11.00 - 18.00

Όσοι επιθυμούν να κάνουν ΚΡΑΤΗΣΗ για χρήση υπολογιστή σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, μπορούν να το κάνουν είτε ηλεκτρονικά (στον ακόλουθο σύνδεσμο http://doodle.com/32pckcz4af52qa9i ) είτε τηλεφωνικά, (στο 26510 05009).

Τηλ. επικοινωνίας: 26510 05009
Email:flrlab@cc.uoi.gr & flrlab.uoi@gmail.com

Οι υπεύθυνες του Εργαστηρίου
Τσελίγκα Θεοδώρα, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
Ευμοιρίδου Ευγενία, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας

 

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα υψηλό και εξειδικευμένο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, στοχεύει στην προώθηση της γλωσσομάθειας στους φοιτητές και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στην ενίσχυση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων του με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η δια βίου εκμάθηση γλωσσών και η πολυγλωσσία έχουν αναδειχθεί ως άμεσες προτεραιότητες στις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές μελέτες [Εδώ link]. Κατά συνέπεια, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί στην παροχή μιας αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, επιδιώκοντας κυρίως τους παρακάτω στόχους:

 

Στόχοι του Κέντρου Ξένων Γλωσσών

 • Γλωσσική προετοιμασία για:
  • γενικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς,
  • ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς και
  • επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως:
  • Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ) [εδώ Link].
  • Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία και την αυτομάθηση.
 • Σχεδιασμός σύγχρονου εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα, όπως: μελέτη γλωσσικών φαινομένων του εξειδικευμένου επιστημονικού/ακαδημαϊκού λόγου, χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία γλωσσών, τυποποίηση/μετάφραση/ διδακτική της ορολογίας, λεξικογραφικές/ορογραφικές μελέτες διαφόρων θεματικών πεδίων, γλωσσική πολιτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ.ά.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό (μέσα από την κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση).
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831