Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018)

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει προαιρετικά (δωρεάν) μαθήματα Ιταλικής γλώσσας για το τρέχον εαρινό εξάμηνο. Η δράση πραγματοποιείται με επιχορήγηση από το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 2018.  Θα πραγματοποιηθούν 3 τμήματα (σε κάθε τμήμα θα γίνουν δεκτοί 30 φοιτητές-τριες) ως ακολούθως:
Τμήμα Α (Αρχάριοι): Τρίτη 13:00 –16:00
Τμήμα Β (Αρχάριοι): Πέμπτη 13:00 – 16:00
Τμήμα Γ (Μεσαίοι): Παρασκευή 13:00 – 16:00

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Καθηγ. Α. Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου: Τσελίγκα Θεοδώρα, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας, Τμήμα Ιατρικής

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018)

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει προαιρετικά (δωρεάν) μαθήματα Ιταλικής γλώσσας για το τρέχον εαρινό εξάμηνο. Η δράση πραγματοποιείται με επιχορήγηση από το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις αρχές Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 2018.  Θα πραγματοποιηθούν 3 τμήματα (σε κάθε τμήμα θα γίνουν δεκτοί 30 φοιτητές-τριες) ως ακολούθως:
Τμήμα Α (Αρχάριοι): Τρίτη 13:00 –16:00
Τμήμα Β (Αρχάριοι): Πέμπτη 13:00 – 16:00
Τμήμα Γ (Μεσαίοι): Παρασκευή 13:00 – 16:00

Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: Καθηγ. Α. Φωτόπουλος, Αναπληρωτής Πρύτανη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου: Τσελίγκα Θεοδώρα, Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας, Τμήμα Ιατρικής

Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Erasmus+ 2018

Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν εβδομάδα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα: «Νέες προοπτικές στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών».

 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο από τις 18 έως και τις 22 Ιουνίου 2018. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και σε μη διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, εργαστηρίων και κέντρων.

Θεματικές ενότητες.

1. Καινοτόμες μεθοδολογίες στη διδασκαλία και εκμάθηση των Ξ.Γ.

(Λέξεις-κλειδιά: CLIL, διαδικτυακά εργαλεία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση)

2. Κέντρα γλώσσας στην Τ.Ε.

(Λέξεις-κλειδιά: οργάνωση, χρηματοδότηση, επιμόρφωση διδασκόντων Ξ.Γ., πιστοποίηση)

3. Ξ.Γ. και διεθνοποίηση στην εκπαίδευση

(Λέξεις-κλειδιά: πολιτικές και προκλήσεις στις Ξ.Γ., δια βίου εκπαίδευση και εκμάθηση Ξ.Γ.)

4. Η διδασκαλία γλωσσών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

(Λέξεις-κλειδιά: Ξ.Γ. για ειδικούς σκοπούς, Ξ.Γ. για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, Ξ.Γ. για μετανάστες και πρόσφυγες)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16/04/2018.

Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού Erasmus+ 2018

Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν εβδομάδα επιμόρφωσης διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα: «Νέες προοπτικές στη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων γλωσσών».

 

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο από τις 18 έως και τις 22 Ιουνίου 2018. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και σε μη διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, εργαστηρίων και κέντρων.

Θεματικές ενότητες.

1. Καινοτόμες μεθοδολογίες στη διδασκαλία και εκμάθηση των Ξ.Γ.

(Λέξεις-κλειδιά: CLIL, διαδικτυακά εργαλεία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση)

2. Κέντρα γλώσσας στην Τ.Ε.

(Λέξεις-κλειδιά: οργάνωση, χρηματοδότηση, επιμόρφωση διδασκόντων Ξ.Γ., πιστοποίηση)

3. Ξ.Γ. και διεθνοποίηση στην εκπαίδευση

(Λέξεις-κλειδιά: πολιτικές και προκλήσεις στις Ξ.Γ., δια βίου εκπαίδευση και εκμάθηση Ξ.Γ.)

4. Η διδασκαλία γλωσσών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

(Λέξεις-κλειδιά: Ξ.Γ. για ειδικούς σκοπούς, Ξ.Γ. για ακαδημαϊκούς σκοπούς, ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, Ξ.Γ. για μετανάστες και πρόσφυγες)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16/04/2018.

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα υψηλό και εξειδικευμένο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, στοχεύει στην προώθηση της γλωσσομάθειας στους φοιτητές και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στην ενίσχυση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων του με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η δια βίου εκμάθηση γλωσσών και η πολυγλωσσία έχουν αναδειχθεί ως άμεσες προτεραιότητες στις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές μελέτες [Εδώ link]. Κατά συνέπεια, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί στην παροχή μιας αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, επιδιώκοντας κυρίως τους παρακάτω στόχους:

 

Στόχοι του Κέντρου Ξένων Γλωσσών

 • Γλωσσική προετοιμασία για:
  • γενικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς,
  • ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς και
  • επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως:
  • Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ) [εδώ Link].
  • Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία και την αυτομάθηση.
 • Σχεδιασμός σύγχρονου εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα, όπως: μελέτη γλωσσικών φαινομένων του εξειδικευμένου επιστημονικού/ακαδημαϊκού λόγου, χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία γλωσσών, τυποποίηση/μετάφραση/ διδακτική της ορολογίας, λεξικογραφικές/ορογραφικές μελέτες διαφόρων θεματικών πεδίων, γλωσσική πολιτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ.ά.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό (μέσα από την κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση).
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831