Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Κ.Ξ.Γ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα υψηλό και εξειδικευμένο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, στοχεύει στην προώθηση της γλωσσομάθειας στους φοιτητές και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στην ενίσχυση της σύνδεσης των δραστηριοτήτων του με την τοπική κοινωνία και τη διεθνή πραγματικότητα.

Ειδικότερα, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η δια βίου εκμάθηση γλωσσών και η πολυγλωσσία έχουν αναδειχθεί ως άμεσες προτεραιότητες στις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές μελέτες [Εδώ link]. Κατά συνέπεια, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποσκοπεί στην παροχή μιας αναβαθμισμένης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, επιδιώκοντας κυρίως τους παρακάτω στόχους:

 

 

 

Στόχοι του Κέντρου Ξένων Γλωσσών

 • Γλωσσική προετοιμασία για:
  • γενικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς,
  • ειδικούς επιστημονικούς σκοπούς και
  • επαγγελματικούς σκοπούς.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, όπως:
  • Η ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (ΟΕΠΓ) [εδώ Link].
  • Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διδασκαλία και την αυτομάθηση.
 • Σχεδιασμός σύγχρονου εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα, όπως: μελέτη γλωσσικών φαινομένων του εξειδικευμένου επιστημονικού/ακαδημαϊκού λόγου, χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία γλωσσών, τυποποίηση/μετάφραση/ διδακτική της ορολογίας, λεξικογραφικές/ορογραφικές μελέτες διαφόρων θεματικών πεδίων, γλωσσική πολιτική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κ.ά.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό (μέσα από την κατάλληλη γλωσσική εκπαίδευση).
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
 • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων.
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #126f9591 #240413011831